Home Translation / Editing Trainings About us References Contact


© photos & graphics: Jean-Luc Fortin


All rights reserved © 2013 - 2020 Katarzyna Szymanska


Bezpłatna wycena*

TŁUMACZENIA

z angielskiego, francuskiego, niemieckiego

lub polskiego  na angielski lub polski


Klasyczna usługa tłumaczenia tekstu z jednego języka na drugi.

KOREKTA (PROOFREADING)

po angielsku lub po polsku


Podstawowa korekta językowa tekstu (pisownia, gramatyka, frazeologia). Każde zdanie Państwa dokumentu będzie poprawne, nie gwarantuje to jednak, iż tekst jako całość będzie spójny i przystępny.

ZAAWANSOWANA KOREKTA

po angielsku lub po polsku


Korekta językowa, jak również dostosowanie słownictwa, stylu, rejestru i formy. Państwa tekst będzie nie tylko napisany poprawnym językiem, ale także idealnie dostosowany do kontekstu i wymagań odbiorców.

PISARSTWO NAUKOWE (BIOMEDYCZNE)*

po angielsku lub po polsku


*Ta usługa może być również połączona z tłumaczeniem materiałów z francuskiego lub polskiego na angielski


Kompleksowa pomoc w pisaniu prac naukowych. Wybierają Państwo wyniki do publikacji i dostarczają podstawowy szkic pracy (notatki, protokoły, zestawienia wyników), a my kompilujemy to wszystko w zrozumiały, dobrze napisany artykuł. Ta usługa jest ograniczona do dziedzin i tematów, w których jesteśmy kompetentni, i wymaga ścisłej współpracy. Nie bierzemy odpowiedzialności za wybory, jakich dokonują Państwo w związku ze swoją pracą, ale doradzamy, jak najlepiej je przedstawić i czuwamy nad logiką naukowej argumentacji. Tak jak dla wszystkich usług, gwarantujemy całkowitą poufność.

*Jeśli uczestniczyli Państwo w jednym z naszych szkoleń z zakresu komunikacji naukowej, proszę nie zapomnieć wpisać kod zniżkowy

Traduction / Redaction Translation / Editing

Privacy Policy